Aldatma (Sadakatsizlik)

Aldatma (Sadakatsizlik)

İlişkilerde aldatma her zaman ayrılığa götürür mü? İnsanların bir yandan sürekli ve güvenilir bir ilişki yaşamak istedikleri, diğer yandan da yeni aşkların kişileri her zaman cezbettiğini söyleniyor.Biyologlar, davranış uzmanları, biyokimyacılar bu konudaki araştırmalarını giderek arttırıyor ve genelde aldatmanın ‘ evrensel bir sorun’ olduğu sonucuna varıyorlar. Aldatma, çiftler arasındaki temel güveni sarsan, aldatılan kişiyi zedeleyen, zihninden atamadığı, durmadan uğraştığı, bunun başına gelişini açıklamaya çalıştığı, karşıdakini suçladığı bir durumdur. Kadınların duygusal ihtiyaçlar, sohbet etme, güzel şeyler işitme ve cinsel doyumsuzluk ile ilgili nedenlerle aldattığını, erkeklerin aldatmasında cinsel doyumsuzluk boyutunun ön plana çıktığını ileri sürebiliriz. Çiftler evliliklerinden doyum alamıyorsa evlilik dışı ilişkiler gibi başka arayışlar içerisine girebilir. Evlilik doyumu bir anlamda evli çiftleri bir arada tutan yapı harcıdır.Evlilikte sadakatsizlik, eşlerden birinin ya da her ikisinin kendilerine karşı sağlıklı bir güvenleri olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Nefsine saygı ve güveni olmayan, ya da eşi tarafından sevilmediğini sanan eş, sevilebilir bir kişi olduğunu ispat için evlilik dışı ilişkiler arayabilir. Bu problemle ilgili danışmada, 3. kişinin elemine edilmesi, problemi çözmez. Terapinin, kişide kendini sevme eksikliğinin nereden geldiğini bularak kişide kendine değer verme ve yeterlik duygusu geliştirmeye yönelmesi lâzımdır. Sadakatsizlik davranışının sağladığı nörotik ihtiyacı görmeye başlayan danışan, bu konudaki öfkesinin eşine ifade etmeye başlayacaktır. Diğer eş ise, kendisine olan sevgisini göstermeye başlayacaktır. Dolayısıyla eşlerin benlik sistemlerinde hasıl olacak değişmeler, ilişkileri düzeltecektir.
Sadakatsizlik probleminde, suçsuz eşin reaksiyonunun altında yatan dinamiğe de bakmak lazımdır. Suçsuz eşle uğraşmak da gereklidir:
1) Eşini kendisinden başkasının cezbetmiş olması onun gururunu incitmektedir. Dolayısıyla o da kendisine yeni bir ilişki kurabilir.
2) Eşinin (ekseriya kocasının) kendi kontrol ve baskısından kayıp çıkmasına tahammül edememektedir,
3) Terkedilme noktasına varılmış olabilir.
4) Eş, kendisi de farkında olmadığı sebeplerden dolayı zaten evlilikten memnun değildir. Kendi bilinç-altındaki şikâyetlerini dışa vurmak için eşinin sadakatsizliğini bir mazeret, bilinçaltı bir intikam kampanyası olarak kullanmaya girişebilir.
Sadakatsizlik probleminde, dış ilişkide seçilen şahsın ne çeşit ihtiyaca cevap verdiği de önemli bir ipucu olabilir. Sadakatsizlik probleminde, tarafların, aileyi yeniden diriltmeyi gerçekten istiyorlar mı sorusu da Önemli bir noktadır.
Terapist, bu faktörlerin keşfedip anlaşılmasında her iki eşe de yardım edebilir.

RANDEVU İÇİN ARAYIN